X.Y.ZERO.ONE (ex – wise – hero – won?)

Human minds and technology. A powerful combination.
Made unique by adding brand.

We come from the realm of branding and business strategy, and have always regarded technology as the strongest tool for change, growth and an accelerator and facilitator of unique concepts.

We believe in the human race, and what the mind is capable of. The building block of every human being is DNA. Our chromosomes. Our X’s and Y’s. Unique combinations create individuals, as well as the forces that underlie thought processes and creative efforts – together and individually.

But nothing (or at least, very little) will happen without the human mind.

We have chosen the name X.Y.0.1, because we believe that the strength of human competence, deep emotions, and endless creativity are fundamental. We believe in utilizing the powerful synergies between brand, brain, and technology to transform industries worldwide in challenging and innovative ways.

We are here to create and drive change.

______

Wondering how this perspective can fit your organization, what investments are required, and what growth you will experience by working with us?

New thinking requires new business models. Have a chat with us, and we’ll figure it out together

X.Y.ZERO.ONE [eks-wai-siro-vann?]

Mennesker og teknologi. Styrken ligger i kombinasjonen. Unikheten i merkevaren. 

Vi kommer fra merkevare- og forretningssiden, og har alltid sett på teknologi som det desidert sterkeste verkøyet for endring, vekst og unike konsepter.

Vi tror på oss som mennesker, og hva våre hoder kan få til. Grunnsteinene i menneskene er vårt DNA, våre kromosomer. Våre Xer og Yer. Unike deler og kombinasjoner som skaper individet, og kraften som ligger i tanker og aktiviteter - sammen eller alene. 

Teknologiens grunnstein er definert i ener og nuller, satt sammen i det uendelige for å skape teknologisk magi. I dag er det ikke mulig å unngå teknologien som det desidert sterkeste verktøyet for nyskaping, forenkling, innovasjon og disrupsjon. 

Men ingenting (eller svært lite) av dette kan skje uten en menneskelig tanke. 

Vi har valgt å kalle oss X.Y.0.1, fordi vi mener at alt fundamentalt handler om styrken i menneskelig kompetanse, dype emosjoner og allsidig kreativitet. Og at vi - med hjelp av merkevaren og teknologien - kan skape unike transformasjoner og utviklingsperspektiv for et globalt, nytenkende, og utfordrende næringsliv. 

Vi er her for å skape og drive endring. 

______

Lurer du på hvordan dette passer inn i din organisasjon, hvilke investeringer kreves og hva nettopp dere kan få ut av å jobbe med oss? 

Ny tenkning krever nye forretningsmodeller. Ta en prat med oss, så finner vi ut av det sammen.