Wilhelmsen ASA Global Rebrand

Wilhelmsen Global rebrand & M&A Strategy

I 2016 bestemte Wilh. Wilhelmsen ASA å revurdere sin merkeportefølje og lyste med dette ut en global RFP for å definere en ny merkevarestrategi, identitet og forenklet arkitektur. Målsetting med oppdraget var å rigge selskapet for fremtidig vekst.

 

Skape grunnlag for vekst, merkeverdi, struktur og kultur.

Selve oppdraget handlet om å analysere merkevaren til Wilh. Wilhelmsen ASA for å skape en strategi og identitet som skulle sikre de betydelige endrings- og vekstambisjonene til ledergruppen og eierne.

Gjennom oppdraget jobbet vi som ansvarlig rådgiver tett sammen med Snøhetta og kunden for å skape en helhetlig tilnærming til en ny gruppestrategi. Resultatet var en betydelig reduksjon i antall merkevarer, samt en transformasjon fra produktfokus til tydelig fokus på løsning over hele verden.

Samtidig ble masterbrandet Wilhelmsen etablert og posisjonert med en ny identitet, ny core narrative / brand story og ny merkevareplattform.

Basert på dette skapte vi en revidert, vesentlig forenklet merkearkitektur, samt en tydelig og enkel “playbook” for fremtidig M&A og salg av selskaper.

Hele strategien og identiteten er under implementering globalt og setter premissene for fremtidens Wilhelmsen.

Delivery

  • Brand Platform & Strategy
  • Core Narrative
  • M&A Playbook
  • Brand Architecture
  • Global Redesign

Status

Delivered, ongoing implementation

Partner

Snøhetta Design

Reference

Benedicte Teigen Gude, Group SVP Communications & Brand

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Robert Leinders-Krog, Principle Brand Management & Strategy