Vekst. Strategisk forretningsutvikling på oppdrag. For deg.

Image Image

STRATEGI & VEKST

Image

Jack Welsh sa det slik: Grow or die. Han har selvsagt rett. Det han ikke sa noe om denne gangen var at vekst kan komme fra et mangfold av strategiske tiltak. Kanskje man bare velger å posisjonere seg ved å unngå den hardeste konkurransen, lanserer en banebrytende innovasjon, eller reposisjonerer hele selskapet.

XY01 har vært med på å skape vekst og endring i mange bransjer, vi har snudd driften på hodet og levert handlekraftige strategier som skaper målbare resultater. Både for våre kunder og samarbeidspartnere. Hvorfor ikke ta en prat om hva vi kan oppnå om vi jobber sammen?

Innsikt

Ditt selskap er en sum av kundenes opplevelser, leverandørene dine, konkurrenter, ansatte og «din måte å gjøre ting på». Men for å ta gode beslutninger må vi ha en grundig forståelse av markedet og hva som er driverene som er relevante for deg.

Vi analyserer det strategiske landskapet selskapet eller produktet / konseptet beveger seg og skaper et kvalitativt fundament for videre utvikling og strategiarbeid.

Forretningsstrategi

Vi tar utgangspunkt i din merkevare, hvordan du posisjonerer deg og ditt strategiske landskap når vi utarbeider en business-strategi. I tillegg til en helhetlig vurdering av hva som differensierer deg som merkevare.

Fra salg & markedsføring, HR og innovasjon, ledelse, finans og M&A. Vi kaller dette flytende strategier. En sjel i merkevaren, som definerer virksomhetens muligheter i fremtiden.

Konseptutvikling

Et riktig utviklet strategisk konsept kan bli starten på den forandringen du trenger. Det kan føre til en viktig beslutning, eller legge grunnlaget for kommunikasjonsstrategien eller den kreative tilnærmingen du trenger for å løse en utfordring eller skape en mulighet.

Alle kjente, vellykkede selskaper er også født som et godt konsept.. Kanskje det neste, store er det vi skaper sammen?

Kundereise & opplevelse

Kundeopplevelsen bør stå i sentrum av strategien. Faktisk bør hele forretningsstrukturen bygges rundt kunden; de du har i dag og de du ønsker å tiltrekke deg. Kundereisen er en av de aller viktigste strategiske elementene i virksomheten, helt fra opplevelsen av kundeservice, til hvor tilgjengelige dere er.

Vi fokuserer på disse områdene med 360 graders tilnærming, med lidenskap for merkevaren, støttet av teknologi og i harmoni med din forretningsstrategi.

Transformasjon & endring

Å skape en tydelig og helhetlig strategi betyr ingenting om den ikke fører til endring. Hvis du gjør som du alltid har gjort – da vil du få det du alltid har fått. Strategien skal lede til ønsket om å skape noe nytt, og til konkret endring.

Vi skal skape forandring med klare og operasjonelle tiltak, hele tiden basert på visjonen og forretningsstrategien – som nå blir til noe håndfast –  og får en mulighet til å fungere i praksis. Ikke bare som fine ord i et dokument eller på en vegg. Vårt team bidrar med nettopp dette: enkle, operasjonelle tiltak, som forankrer, utvikler og operasjonaliserer den nye strategien.

 

La oss ta en prat om strategi & vekst!