Tet Gruppen – Vekst & Merkevare

Strategisk vekst & merkevarestrategi

Strategisk vekst- og merkevarestrategi Tet er en mellomstor aktør innen regnskap, rådgivning og teknologi. Selskapet har opplevd betydelig vekst de siste årene og er nå i en strategisk vekstfase – både gjennom organisk vekst, og gjennom riktige oppkjøp. I løpet av svært kort tid har selskapet vokst til å betjene nesten hele Norge og flere selskaper har blitt en del av Tet Gruppen.

For at selskapet skal håndtere den planlaget veksten, skapte vi en helhetlig vekststrategi sammen med styret og ledergruppen som baserte seg på den nye merkevaren Tet samt en fremtidig posisjon for selskapet. Vekststrategien ble lansert for alle ansatte og nye selskaper i september og er under implementering.

Fremover skal Tet jobbe målrettet med å integrere de nye partnere, forenkle sitt tilbud mot markedet og implementere en helhetlig merkevarearkitektur. Vi er med på reisen til Tet og er stolte av å være en integrert partner for styret og toppledelsen.


Leveranser:

  • Merkevareplattform
  • Vekststrategi
  • Merkevarearkitektur
  • Implementering

Status

Active

Referanse:

Bjørnar Fjeld, Styreleder Tet Gruppen AS

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Carina Åkredalen, senior brand advisor & digital head, founding partner.