Teknologi & Innovasjon – metode & prosess

Lean Innovation skreddersydd for ambisiøse virksomheter

Innovasjon har mange navn. Vi kaller det for utvikling. Og utvikling kommer fra gode idéer kombinert med gode prosesser, teknologisk forståelse og nådeløs fremdrift. Vi vet at selskaper har en hverdag, og at det kan være vanskelig å kommer seg ut av den daglige jobben for å skape morgendagens disrupsjon eller forbedret forretningskonsept. Derfor har vi tatt vår erfaring fra merkevareledelse og transformasjon og laget en enkel prosess for innovasjon- og teknologiutvikling - der selskapet selv velger graden av involvering, drift og milepæler. Målsettingen skal være den samme: 

Skape fremtidens muligheter og konsepter som evner å posisjonere selskapet og skaper muligheter for fornyelse - gjennom aktive valg, ikke reaksjoner på markedets krefter og endringer. 

Ikke et innovasjonsteater, men praktisk, håndfast, og merkevaredrevet utvikling: 

Hvordan gjør vi det? 

Setting the stage
En fasilitert seanse sammen med ledergruppen og "key stakeholders" som har som formål å definere ambisjonsnivå, milepæler, grunnlag for innovasjon samt forankring av "branded innovation" metoden. Her setter vi i gang samarbeidet og lager grunnkonseptet / "press releasen" for hva vi skal få til. 

Innovation Intelligence
Vi finner ut av hvordan selskapet har jobbet med innovasjon før, hvilket marked dere opererer i, og hvilke muligheter og utfordringer dere ser ift. eksisterende forretning. I tillegg ser vi på hvordan forretningsmodellen fremmer eller hindrer eventuelle prosesser, avdekker "Innovation Capability" og danner grunnlaget for vårt team å jobbe sammen med dere til å skape konseptpool #1. 

Concept Pool
Her skaper vi, enten "hjemme hos oss" eller i tett samarbeid med dere, strategisk relevante konsepter som kan føre til innovasjon og utvikling. Her er vi relativt brede i tilnærmingen og vil utvikle og presentere mange muligheter - hele tiden i samsvar med deres merkevare og strategi. Concept Poolen kan gå i flere faser og flere runder frem til man bestemmer seg for en knippe konsepter man ønsker å utforske mer.

Validation & Planning
De konseptene som blir "godkjent" går inn i en helhetlig planleggings- og valideringsfase. Her foretar vi en detaljert kartlegging av prosjektet, samarbeidspartnere, budsjetter og tidslinjer. Samtidig igangsetter vi en intern og ekstern validering av behov, tanker  og målgrupper. Leveransen i denne fasen er et "plug & play" prosjekt for konseptet. Her jobber vi også med det vi kaller for MVA - Minimum Viable Audience. 

MVP
Vi er nå inne i utviklingsfasen. Er det ny teknologi man skal utvikle eller utforske er det ofte snakk om en MVP - Minimum Viable Product. Men det er like viktig om konseptet er en ny måte å drive forretning på, eller et fysisk produkt. En MVP kan være en forklarende video, eller en fullkodet applikasjon. Vi har som mål å alltid klare MVP fasen innen en ramme på 100 dager. Vi har opp til 50 utviklere som sammen evner til å skape morgendagens teknologi - for dere. 

Develop & Launch
Når MVPen er klar, og har blitt testet i markedet eller internt, går vi inn i utviklingsfasen. Merkevaren settes, strategien utformes og konseptet eller teknologien utvikles til et endelig produkt. I samarbeid med deres byrå og dere, lager vi en helhetlig go-to-market eller go-to-employees strategi, og gjør alt klart slik at det nye konseptet eller teknologien kan settes ut til livet. 

And then... we LAUNCH! 

Lurer du på hvordan dette her passer inn i din organisasjon, hvordan kostnadsbilde er og hva nettopp dere kan få ut av en slik prosess? 

Ny tenkning krever nye forretningsmodeller. Ta en prat med oss, så finner vi ut av det sammen.