skift/academy

TO CREATE A LEARNING PLATFORM

skift/academy will be a leading platform of the business world, and for the business world. Practical, relevant and available. 

Continuous learning needs platforms, content and a practical approach to sharing knowledge

STARTUP:    skift/academy AS
TYPE:            online & offline læringsplattform
OPPSTART:  mars 2017
FUNDING:   kun grundere / aksjonærer

We live in a world driven by change. Driven by people who demand development, constant change and are open to new ways of thinking. As leaders, this is the kind of transformation we must not only accept, but actively seek.

We truly believe that change is good, and that it is the only activity that moves us forward – as leaders, as companies and as people. Change requires competence – new competence. And an understanding of how to make use of existing and new methods to meet tomorrows’ demands and market movements.

Change also requires new thinking, a shift from the comfortable status quo to embracing the new, and the uncertain. We have made it our ambition to contribute to this change and ensure that today’s and tomorrow’s leaders have the tools and skills to win the struggle for customers, talents, and the future.

Our roots are Nordic, our approach simple, in Norwegian, change is called SKIFT.

Welcome to skift/academy - the academy for change - skiftacademy.com

Delivery

 • Brand audit
 • Brand platform & strategy
 • Core narrative
 • Concept
 • Strategy development
 • Management
 • Strategy ownership

Status

Ongoing

Reference

Eivind Arntsen, board member

Want to know more about this project?

Get in touch with Jesper Kreiborg, Principle Venture & Strategy

skift/academy – Læringsplattform

Å SKAPE EN LÆRINGSPLATTFORM

skift/academy skal være en ledende plattform av næringslivet, for næringslivet. Praktisk, relevant og tilgjengelig. 

Kontinuerlig læring har behov for plattformer, innhold og en praktisk tilnærming til kompetanseoverføring

STARTUP:    skift/academy AS
TYPE:            online & offline læringsplattform
OPPSTART:  mars 2017
FUNDING:   kun grundere / aksjonærer

Vi lever i en verden drevet av endring. Drevet av mennesker som ønsker utvikling, forandring og nye tanker. Det er endringen vi som ledere må stå sammen om, noe vi ikke bare må akseptere, men søke.

Vi mener at forandring er sunt, og at det er det eneste som bringer oss videre – som ledere, som selskaper og som mennesker. Forandring krever kompetanse – ny kompetanse. Og en forståelse for hvordan man kan benytte seg av eksisterende og nye metoder for å møte morgendagen.

Forandring krever også ny tenkning, et skift fra det komfortable status quo til å omfavne det nye, og det usikre. Vi har gjort det til vår ambisjon å bidra til dette skiftet, og sørge for at dagens og morgendagens ledere sitter med verktøy og kompetanse for å vinne kampen om kunder, talenter og fremtiden.

Vi har valgt å kalle det SKIFT.

Velkommen til oss! skiftacademy.com

Leveranser

 • Brand Audit 
 • Merkevareplattform & Strategi
 • Core Narrative
 • Concept
 • Strategisk utvikling
 • Management
 • Strategisk Eierskap

Status

Pågående

Referanse

Eivind Arntsen, styremedlem

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Jesper Kreiborg, Principle Venture & Strategy