Robert D.B. Leinders-Krog

ceo | principal brand management & strategy

«We have always done it that way! – are the 7 most expensive words in business today.»


Robert Leinders-Krog er en internasjonal strategisk merkevare- og endringsrådgiver. Han har vært rådgiver for ledere og styrer i mange selskaper i ulike bransjer og har vært ansvarlig for strategiske endrings-  og merkevarprosjekter for store konsern i hele Europa. 

I Norge har han ledet flere kommunikasjons- og merkevaremiljøer, og Robert er i dag leder og gründer av xy.zero.one – et spesialist merkevare-, transformasjons- & venture selskap. Selskapet er også del av Brand Finance Global og representerer den skandinaviske regionen. 

I dag jobber han primært med utvikling av større konsern og «startups med ambisjoner”. Han er en erfaren og resultatorientert rådgiver og foredragsholder som lever og ånder for innovasjon, overordnet forenkling samt tilgjengeliggjøring av strategi. Robert tror på samhandling og “co-creation” gjennom å kombinere og lede mennesker med ulike kompetanseprofiler for å avdekke,  skape og drive unike vekstmuligheter i markedet.

Linkedin Profile: linkedin.com/in/robertleinderskrog