Parampara | Digital Vintage

parampara.co / March 2019

En digital plattform for unike vintagebutikker
PARAMPARA’s visjon er å tilby en global markedsplass for utvalgt second-hand mote og skape en verden der mote og overforbruk ikke lengre er synonymer. 

PARAMPARA (tidligere SoBo Community) ble etablert i 2017 og har siden den gang vært gjennom en ordentlig start-up reise. Da vi først møtte Anjali sommeren 2018, Parampara’s ambisiøse og nytenkende gründer, hadde de akkurat lansert en ny plattform for shopping, men ønsket hjelp med å tydeligere differensiere ideen og posisjonen i markedet.


Bærekraftig mote
Bedriften trengte (1) å nå ut til et publikum som verdsetter bærekraft og gleden knyttet til vintage mote og (2) tjene som en tilgjengelig og personlig arena for vintage shopping på nett. Helt siden starten, har bedriften hatt som mål å hjelpe kunder med å finne sin unike stil gjennom håndplukkede vintage-butikker rundt om i verden, alt via en digital plattform. 

Gjennom flere strategiske workshops, deriblant en Startup Brand Sprint, hjalp vi SoBo med å utvikle en ny strategi som gjør det mulig for dem å fokusere og vokse innen både eksisterende og nye markeder. 

Resultatet av Brand Sprinten var en ny merkevareplattform, en kommunikasjonsstrategi og rebranding av bedriften. SoBo Community gjorde det strategiske valget om å endre navn til PARAMPARA for å formidle merkevarens unikhet og for å differensiere seg i markedet.


Hva er det neste for PARAMPARA?
PARAMPARA har nå lansert sitt nye navn, ny identitet og nettportal, og jobber kontinuerlig med prosessen for å forbedre kundereisen, teknologi og design. Vi ser frem til en helt ny epoke i vintage shopping! 

Leveringer: 
  • Innsikt
  • Posisjonering
  • Merkevareplattform
  • Navn
  • Konsept og merkehistorie

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Carina Åkredalen, senior brand advisor & digital head, founding partner.

Parampara | Digital Vintage

parampara.co / March 2019

PARAMPARA’s vision is to be the global marketplace for hand-picked second-hand fashion and help create a world where fashion and overconsumption are never synonymous. 

PARAMPARA (previously SoBo Community) first started out back in 2017 and has been through quite the start-up journey since then. When we first met Anjali, Parampara’s ambitious and tech savvy founder, in the summer of 2018, they had just launched their new shopping platform, but wanted help to further differentiate and clarify their brand position.

Bringing sustainability to fashion

The brand needed to (1) reach an audience who has an appreciation for the sustainability and spirit of vintage fashion and (2) serve as an accessible and personal avenue for vintage shopping online. SoBo, at the time, aimed to help customers discover their style through approved and hand-picked vintage stores around the globe, all in one online platform.

Through a series of strategic workshops during a Startup Brand Sprint, we helped SoBo develop a new strategy that will enable them to focus and grow in both existing and new markets.

The Brand Sprint resulted in a new brand platform, a communication strategy, and company rebrand. SoBo Community made the strategic decision to rename itself to PARAMPARA in order to convey the uniqueness of the brand and to differentiate itself in the market.

What’s next for PARAMPARA?

PARAMPARA is now in the process of revamping its customer experience, underlying web technology, and design. They just relaunched in March of 2019, and we are looking forward to a new way of vintage shopping!

Check it out on www.parampara.co

Looking to invest?

Check out their investor presentation here.

Deliveries:

  • Insight
  • Positioning
  • Brand platform
  • Naming
  • Concept & brand story

Want to know more about this project?

Get in touch with Carina Akredalen, senior brand advisor & digital head, founding partner.