Omnichannel CRM & App

VisitRauland.com / January 2019

For the past several months, we have been working with our startup Visitlocally and Rauland, one of the largest skiing destinations in south eastern Norway, to create a coherent and connected online experience to unite all businesses operating in the area.

 
Creating a holistic approach to the digital customer experience

Following the successful implementation of VisitRauland.com, we turned our attention to creating a CRM system from the ground-up to meet Rauland’s unique and specific needs. The new CRM ensures all visitor data — for both tourists and cabin owners — will be safely and efficiently registered and stored. In addition, we made sure the system seamlessly integrated with Visma and Vipps, two of the largest online and mobile payment solutions in Norway, to help Rauland easily keep track of who’s paid which fees and when. 

Thanks to this system, Rauland can create the most holistic and enjoyable online and in-person experience for all of its many annual visitors. Spoiler alert: The team at Rauland has big plans in 2019 when it comes to bring personalized content to each and every one.

Next, it was time to create a mobile application to bring the web-based Rauland experience into the hands of its on-the-go mobile visitors

We started the design and development process with two clear goals: (1) Optimizing the most sought-after features of VisitRauland.com for a mobile application, while maintaining the look and feel of the website, and (2) Ensuring the app was 100% integrated with the CRM solution so Rauland could securely communicate with its visitors in an informed and personalized way.

Since the app was launched 14 days ago, it has been downloaded over 2,500 times, and has already increased the customer base to Rauland by 150%. If you’d like to download the app and try it for yourself, you can download it from the App Store and Google Play Store.

Overall, this website, CRM, and mobile application trio represents a significant achievement for visitlocal.ly — one of our XY01 Ventures — as we seek to create a holistic and cross-platform customer journey for destination visitors worldwide. 

We are proud — and very excited — to offer these tailor-made solutions. A robust web platform, a 100% complementary iOS and Android application, and a CRM system that fully integrates with all platforms to optimize and analyze the customer experience across every digital touch point.

As a brand, visitlocal.ly is well on its way to achieve its goal of becoming the only platform that offers a business model to actively drive traffic, create local synergies, and provide a complete journey for destination visitors and locally connected businesses worldwide.

Want more information on the project?

Contact Bjørn Christian Paulseth, Principal Technology & Partner XY01

Omnichannel CRM & App

VisitRauland.com / January 2019

De siste månedene har vi jobbet tett sammen med vår startup visitlocal.ly og Rauland destinasjonen – en av de største ski destinasjonene i sør-øst Norge. Ambisjonen? Skape en helhetlig omnichannel kundeopplevelse som evner å koble sammen alle forretninger / selskaper som er samlet i destinasjonen. 

 
Skape en helhetlig tilnærming til den digitale kundereisen

Etter en vellykket implementering av visitrauland.com fokuserte vi på å definere og utvikle et skreddersydd CRM system som ivaretar de spesifikke behovene til Rauland og menneskene som besøker området, eier hytter eller ferdes der hver eneste dag. Og selvfølgelig, evner å bygge på merkevarestrategien og opplevelsen til destinasjonen.

Det nye systemet er bygd slik at riktig informasjon til hytteeiere og besøkende er sikkert tilgjengelig på de viktige stedene i kundereisen i hele destinasjonen , samt integrerer sømløst med både Visma og Vipps. Gjennom dette kan Rauland enkelt administrere og følge opp medlemsavgifter, regninger, brøytegebyrer og andre betalinger som gjennomføres i destinasjonen.

Takket være dette systemet kan Rauland nå skape en helhetlig og personlig merkevareopplevelse for alle besøkende. Spoiler Alert: Rauland har betydelige planer for å bringe individuell og relevant innhold til den enkelte besøkende. Spennende.

En sømløs integrert mobil applikasjon
Et naturlig neste steg for oss var å utvikle en mobil applikasjon for å bringe den web-baserte Rauland opplevelsen nærmere de aktive, “alltid på farta” besøkende.

Design og utviklingsprosessen hadde to tydelige ambisjoner: (1) Optimalisering av de viktigste om mest brukte funksjonene fra visitrauland.com for mobilbruk, samt sørge for at (2) appen sømløst integrerte mote CRM løsningen for at Rauland enkelt og sikkert kunne kommunisere med sine besøkende – personlig og relevant.

Siden appen ble lansert for 14 dager siden er den lastet ned mer enn 2500 ganger, og har allerede økt kundebasen til Rauland med 150%. Vil du laste ned og prøve appen selv, kan du laste ned fra App Store eller Google Play Store.

En sømløs kundereise for morgendagens destinasjoner
I sin helhet, er den sømløse integrasjonen av websiden, CRM systemet, og den mobile applikasjonen en betydelig milepæl for bestilleren visitlocal.ly — et av våre selskap i XY01 Ventures — som gir selskapet enda flere verktøy for å være den ledende leverandør av cross-platform kundereisen for verdens innovative destinasjoner.

Vi i XY01 er stolte og gleder oss til å kunne tilby skreddersydde teknologiøsninger some svarer på merkevare- og kundestrategien til våre kunder og samarbeidspartnere. Tre plattformer som sammen skaper en sømløs helhetlig, digital kundeopplevelse.

Som en merkevare er visitlocal.ly godt på vei til mot sin ambisjon om å bli den eneste plattformen som tilbyr en forretningsmodell som aktivt driver trafikk, skaper lokale og lønnsomme synergier, og tilbyr en helhetlig kundereise for besøkende i destinasjoner verden rundt.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Bjørn Christian Paulseth, Principal Technology & Partner XY01