Merkevare – metode & prosess

Merkevarer kommuniserer med alt. Hele tiden. Og skaper fundamentet for vekst, endring og innovasjon. 

Vi er merkevarebaserte - og med det mener vi at merkevaren skal gjennomsyre våre prosesser, leveranser og opplevelsen av å jobbe med oss. Som oftest har selskaper en eller annen form for merkevareplattform, eller merkevarestrategi. Det som ofte mangler er hvordan denne identiteten kan bli til et strategisk verktøy for videre vekst og endring. Som vi beskriver i vår strategiske merketrekant,  så handler mye om å stille de riktige spørsmålene, samt gjøre merkevarestrategien tilgjengelig og operativt relevant. 

Ved å definere merkevaren vil organisasjonen få et helhetlig strategisk fundament som igjen gjør selskapet unikt, relevant og målrettet.  

Vi har bygget en enkel prosess for å finne frem til merkevarestrategien. Samtidig er vi ydmyke på at mange selskaper har et veldig gjennomtenkt perspektiv på merkevaren sin - så prosessen er ikke skrevet i stein, og kan tilpasses behovene til deg som kunde. 

Hvordan gjør vi det? 

Compass Workshop
En fasilitert seanse sammen med ledergruppen og "key stakeholders" som har som formål å definere ambisjonsnivå, overordnet strategisk posisjon, målsettinger og definere "de store linjene". Her skaper vi et tydelig målbilde som prosessen skal svare på, samt finner ut av hva som finnes, og hvorfor man eventuelt ønsker endring i strategien, posisjonen eller grunnsteinen i merkevaren(e). 

Innsikt - Brand Auditing
Hvordan ser markedet ut, hvordan er posisjonen og samsvarer selskapets kultur med oppfatningen av selskapet utad? En merkevareinnsikt svarer på slike spørsmål, samt evner å definere det strategiske landskapet til merkevaren. En slik "brand audit" kan gjøres som et enkeltstående prosjekt, eller som et ledd i merkevareprosessen. Uansett, vil resultatet gi tydelig retning - både internt og eksternt. 

Merkevarestrategi
Merkevarestrategien omfavner veldig mye mer enn visjon, misjon og verdier. Vi ser at vi fyller den strategiske merketrekanten med relevant innhold, samtidig som en strategisk utvikling av merkevaren ofte også inkluderer dette i våre leveranser: 

 • Posisjonering
  Formål
  Visjon / Ambisjon
  Misjon
  Verdier
  Merkevareløfte
  Personlighet
  Merkevarearkitektur
  Navngivning
  Rådgivning ved fusjonering og oppkjøp

Kjernenarrativ
Når strategien er satt og besluttet vil vi utvikle et narrativ som evner å setter ord på strategien. Et slikt narrativ kan være svært kort, eller en relativ lang historie - det som avgjør om den skaper suksess, er om narrativet evner  å kommunisere merkevarestrategien og de overordnete målsettingene til selskapet på en engasjerende, motiverende, og ikke minst - troverdig måte. Les mer om kjernenarrativer her. 

Implementering
Merkevaren og merkevarestrategien betyr ingenting om de ikke blir implementert, ledet og forankret hos lederne, linjen og de ansatte - lokalt og globalt. Relevante konsepter og taktikker som øker merkevarens relevans i hverdagen, samt driver endring er avgjørende. Snakk gjerne med oss om vår erfaring med ambassadørprogrammer, internutvikling, digitale implementeringsverktøy og generell ledelse av merkevaren. 

Det er viktig å huske på at - merkevarer kommuniserer med alt. Og alle. Hele tiden.

La oss gjøre noe med det! Sammen.  

Lurer du på hvordan dette her passer inn i din organisasjon, hvordan kostnadsbilde er og hva nettopp dere kan få ut av en slik prosess? 

Ny tenkning krever nye forretningsmodeller. Ta en prat med oss, så finner vi ut av det sammen.