Merkevaren Oslo | Implementering

Week 48, November 2018

Helt siden lanseringen av merkevarestrategien “Oslo” i 2016 har vi fulgt med denne satsningen. Det handler om at helheten er større, og at Oslo er så mye mer enn bare selve byen. Så vant vi anbudet for å forankre og implementere.

Oslo, en millionby med internasjonal tilstedeværelse. Eller? 

Oslo regionen er selve kjernen i denne internasjonale strategien, som skal bidra til at internasjonale investorer, unike talenter og forretningsidéer, samt turister, skal velge denne regionen fremfor Stockholm, København eller Amsterdam. Sammen med kjente aktører som Michael Boysen har Oslo Brand Partners skapt strategien og en allianse som skal bidra til vekst i regionen. Fra Hamar til Kongsvinger og fra Hønefoss til Fredrikstad.

Et av verktøyene for å få dette til er oslobrandbox.no, en prisvinnende portal for og av regionen, med caser, video, bildebank og selve merkevarefilteret som danner grunnlaget til strategien:


#hvorforoslo

Selve konseptet ble hetende #hvorforoslo, og workshopene ble administrert her:   hvorfor.oslobrandbox.no 

Gjennomføringen av en førstefase implementering av selve stratgien i regionen ble et meget spennende prosjekt. Og vi valgte et veldig involverende konsept med lokale møter, workshops og digital oppfølging i hele regionen. Derfor måtte konseptet tåle både kritiske tanker, store diskusjoner, men ikke minst, fantastisk engasjement i regionen.

Når vi inviterte næringslivet, offentlige aktører og akademia samtidig, så vi at det er et helt enormt potensiale i regionale samarbeid med internasjonalt fokus.

Fordi alt handler om hvordan regionen oppleves utenfor Norge. Lokale identiteter skal beholdes og dyrkes, men internasjonalt må vi stå samlet.

En liten oppsummering av workshopene kan du se her:

Nå holder vi på å avslutte denne fasen og har hatt workshop og møter med over 300 representanter fra næringsliv, akademia og det offentlige. Tilbakemeldingene og resultatene tilsier at vi satset riktig. Og at jobben absolutt ikke er ferdig.

Vi gir oss ikke, og satser hardt på at The Greater Oslo Region skal bli mer kjent internasjonalt enn Greater Copenhagen.

Vi er ikke ferdige, men herregud dette er gøy!!

_____

Referanse:

  • Øyvind Såtvedt, leder Oslo Regionen og Oslo Brand Partners

Leveranser:

  • konsept
  • strategisk implementering
  • workshop & fasilitering
  • foredrag
  • prosjektledelse
  • merkevareforankring

Vil du vite mer om prosjektet? 
Ta kontakt med Robert Leinders-Krog, Principal Brand Managent & Strategy