Instabank ASA

EN NY BANK

Instabank er en ny digital bank som ble etablert i 2017.

XY01 har vært en strategisk partner siden gründerne tok beslutningen om å etablere en ny bank.

Leveranser inkluderer blant annet merkevarestrategien, identiteten, kulturbærerne, konsept og navn.

En bank som tenker som deg

Å etablere en ny bank i Skandinavia - et av verdens mest digitale og innovative samfunn ift. banktjenester -  krever tydelighet og enkelhet. Og for Instabank handlet dette om å skape et univers som fokuserer på kundeopplevelse, enkle produkter og en ny måte å tenke bank på.

XY01 var med på å etablere grunnstrategien, definerte merkevaren, utviklet navn og rettigheter, samt en komplett identitet og go-to-market strategi. Instabank er en bank som skal fjerne barrierer og utvikle nye, innovative tjenester som bygger på fremtidens behov, internasjonale muligheter i forbindelse med regulative endringer, samt være en aktiv del av den Skandinaviske Fintech bevegelsen.

I dag er Instabank ASA etablert i Norge og Finland og (XY01) er en fast samarbeidspartner på strategi, innovasjon og merkevare.

Leveranser

  • Merkevareplattform & Strategi
  • Core Narrative
  • Identitet & Design
  • Merkevarearkitektur
  • Heheltlig selskapsstrategi og utviklving
  • Posisjonering 
  • Årlig brand audit
  • Konseptutvikling
  • Innovasjon og utvikling

Status

Pågående

Referanser

Robert Berg, Adm. Dir. Instabank ASA
Lauren Pedersen, Marketing Dir. Instanbank ASA

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Robert Leinders-Krog, principal Brand Management & Strategy