Instabank ASA

A NEW BANK

Instabank is a new digital bank that was established in 2017 and XY01 has been a strategic partner since the beginning.

Deliveries include the brand strategy, identity, culture barriers, concept and name.

A bank that thinks like you

To establish a new bank in Scandinavia - one of the world's most digital and innovative communities in relation to banking services - requires clarity and simplicity. And for Instabank, this was about creating a universe that focuses on customer experience, simple products and a new way of thinking.

XY01 helped establish the basic strategy, defined the brand, developed names and rights, as well as a complete identity and go-to-market strategy. Instabank is a bank that will remove barriers and develop new, innovative services based on the needs of the future, international opportunities in connection with regulatory changes, and be an active part of the Scandinavian Fintech movement.

Today, Instabank ASA is established in Norway and Finland and XY01 is a permanent partner on strategy, innovation and branding.

 

Leveranser

 • Brand platform & strategy
 • Core Narrative
 • Identity & design
 • Brand architecture
 • Company strategy & development
 • Positioning
 • Annual brand audit
 • Concept development
 • Innovation & development

Status

Delivered

Referanser

Robert Berg, Adm. Dir. Instabank ASA
Lauren Pedersen, Marketing Dir. Instanbank ASA

Want to know more about this project?

Get in touch with Robert Leinders-Krog, principal Brand Management & Strategy

Instabank ASA

EN NY BANK

Instabank er en ny digital bank som ble etablert i 2017.

XY01 har vært en strategisk partner siden gründerne tok beslutningen om å etablere en ny bank.

Leveranser inkluderer blant annet merkevarestrategien, identiteten, kulturbærerne, konsept og navn.

En bank som tenker som deg

Å etablere en ny bank i Skandinavia - et av verdens mest digitale og innovative samfunn ift. banktjenester -  krever tydelighet og enkelhet. Og for Instabank handlet dette om å skape et univers som fokuserer på kundeopplevelse, enkle produkter og en ny måte å tenke bank på.

XY01 var med på å etablere grunnstrategien, definerte merkevaren, utviklet navn og rettigheter, samt en komplett identitet og go-to-market strategi. Instabank er en bank som skal fjerne barrierer og utvikle nye, innovative tjenester som bygger på fremtidens behov, internasjonale muligheter i forbindelse med regulative endringer, samt være en aktiv del av den Skandinaviske Fintech bevegelsen.

I dag er Instabank ASA etablert i Norge og Finland og (XY01) er en fast samarbeidspartner på strategi, innovasjon og merkevare.

Leveranser

 • Merkevareplattform & Strategi
 • Core Narrative
 • Identitet & Design
 • Merkevarearkitektur
 • Heheltlig selskapsstrategi og utviklving
 • Posisjonering 
 • Årlig brand audit
 • Konseptutvikling
 • Innovasjon og utvikling

Status

Pågående

Referanser

Robert Berg, Adm. Dir. Instabank ASA
Lauren Pedersen, Marketing Dir. Instanbank ASA

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Robert Leinders-Krog, principal Brand Management & Strategy