Instabank ASA – Innovasjon

TAKTISK & STRATEGISK INNOVASJON

Instabank er en ny digital bank som ble etablert i 2017.

XY01 har vært en strategisk partner siden gründerne tok beslutningen om å etablere en ny bank.

Siden begynnelsen av 2018 jobber et spydspissteam fra XY01 svært tett med ledergruppen og de ansatte i banken i en praktisk og lean merkevarebasert innovasjonsprosess.  

En bank som tenker som deg

Når vi tenker innovasjon, så handler det om å skape gode prosesser og tiltak som kan passe inn i hverdagen til de selskapene vi samarbeider med. Instabank ASA er et spydspisseksempel på hvordan man kan jobbe med konstant innovasjon i en presset hverdag der mye ressurser brukes for å betjene kunder, eksisterende prosesser, og drift. 

XY01 er en integrert partner av Instabank og jobber på ulike innovasjonsprosesser ved siden av den daglige driften. I samarbeid med utvalgte personer i banken danner vi multidisiplinære teams som fokusere på ulike nisjer og muligheter innenfor alle områdene i banken. 

Hele innovasjonsarbeidet baserer seg på vår branded innovation metode og leverer langs aksene som er definert innenfor tid og møtepunkter. 

Målsettingen med samarbeidet er å skape vekst i flere kanaler, gjennom utvikling av innovative produkter og samarbeid innen fintech og beslektede bransjer. 

Leveranser

  • Innsikt
  • Innovasjonsledelse & prosess
  • Konseptutvikling
  • MVP – Minimum Viable Products
  • MVA – Minimum Viable Audience
  • Business Case Development
  • Go to market 

Status

Pågående

Referanser

Robert Berg, Adm. Dir. Instabank ASA
Lauren Pedersen, Marketing Dir. Instanbank ASA

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Robert Leinders-Krog, principal Brand Management & Strategy