En flytende (liquid) organisasjon

Det er den tiden på året.

Igjen. Ledergrupper og konsulenter har bestemt at det er nødvendig å reorganisere selskapet. Utforme et nytt organisasjonskart, fjerne stillinger, skape nye, finne nye mennesker til å fylle de nye rollene, definere en ny ambisjon og retning. Alt dette for å ruste organisasjonen for “den nye konkurransen der ute”, gjenerobre posisjonen, eller til og med for å møte “disruptive markedsendringer og volatile markedsprediksjoner”.

Dette skaper naturligvis usikkerhet og i mange tilfeller frykt blant eksisterende ansatte, mellomledere og alle andre som ikke har vært delaktig i reorganiseringen. Men, hva skjer egentlig i denne perioden?

Vel, organisasjonen din lever på sparebluss, er mindre effektiv, og vil uten tvil slite med å nå målsetninger. Det er nettopp da mange ledere vil peke på dystre markedstall for å fremme hvorfor reorganiseringen var “akkurat i tide”.

Høres dette kjent ut? Dessverre gjør det nok det. Men:

_

Endring er en konstant som krever kontinuerlig transformasjon. Ikke planlegg endring,
jobb heller for å få til flytende organisasjon.

_

Den flytende organisasjonen

Reorganisering lammer fremgang, stopper utvikling og det skaper barrierer for en positiv og motiverende kultur.

Marty Neumeier skrev om flytende merkevarer (red. anm. liquid brands) for noen år tilbake, og utformet et rammeverk der merkevarer endrer seg nærmest konstant, og der endring anses som en del av hverdagen. Jeg mener at dette tankesettet må overføres nærmest direkte til næringslivet, og selskaper bør begynne å jobbe etter den samme filosofien.

Med andre ord, ikke planlegg endring, bli flytende!

Yrker vil ikke forbli de samme. Kunder vil ikke ha de samme kravene. Markedet vil bevege på seg.

Effekten som oppnås av reorganisering vil alltid være for liten og komme for sent, for sakte og vil lide under et overdrevet fokus på “i dag” versus “i morgen”.

For de fleste selskaper så er reorganisering veldig tid- og ressurskrevende, og vanligvis, så er selve implementeringen det svakeste leddet i endringsprosessen. Dette skyldes ofte at at mennesker ikke ønsker endring – de liker det ikke. De setter gjerne opp barrierer for å unngå det. Fordi det sjeldent er tilstrekkelig med ressurser til å sikre en optimal endringsprosess, med god kommunikasjon og lite til ingen usikkerhet, er denne prosessen nesten alltid vesentlig mer tid- og ressurskrevende enn hva man planlegger for. Dermed blir man ekstremt ineffektiv. Så hvorfor gjøre det?

Flytende = å omfavne endring

En flytende organisasjon omfavner endring. Den gir de ansatte en klar visjon om hvem den er, hvilken retning den skal, og skaper en såkalt tydelig “flight-envelope” for hvordan ting skal gjøres, slik at sjansen for suksess både eksternt og internt maksimeres. Videre skaper den en kultur for endringsagenter. Det er de menneskene i en organisasjon som forventer og driver endring og utvikling, som er helt bevisste på og inneforstått med at de kanskje ikke vil ha de samme arbeidsoppgavene om to år, eller til og med etter sommerferien.

Denne måten å jobbe på krever et kompromissløst fokus på læring og videreutdanning av ansatte og ledere. Dette betyr ikke at alle dine ansatte er nødt til å delta på 50 kurs årlig, men det betyr at læring, lesing, idéutveksling, kollaborative måter å jobbe på og andre aktiviteter rettet mot utvikling må spille en vesentlig rolle i organisasjonskulturen. Det kan ikke bare være et krav som er satt av ledelsen som ingen følger opp.

Konstant endring = Ansvar

Med konstant endring kommer ansvar. Flytende organisasjoner er inspirerte organisasjoner med tillitsvekkende og inspirerende ledere som skaper arenaer for samarbeid, som delegerer til både juniorer og seniorer, og som krever like mye kvalitet av seg selv som de gjør av sine ansatte. Ledere i slike organisasjoner forstår at de etter all sannsynlighet ikke har ansvar for det samme teamet eller de samme oppgavene neste år. De forstår også at det ikke er et problem siden de er der fordi de har talent og lederegenskaper. De er selvsikre og tror sterkt på selskapets visjon, misjon og verdier, og ikke minst hvordan dette blir implementert og etterlevd.

Flytende organisasjoner krever mye av sine ledere, da de må evne å tilnærme seg endring som en konstant og etterleve dette hver dag. Å lede en slik organisasjon er absolutt vanskeligere enn å lede organisasjoner som er bygget på et fundament av rigid struktur og metodologi. Men, hvis man lykkes med den flytende organisasjonen vil det tilføre effektivitet, kunde- og markedsnærhet og man vil uten tvil evne å raskere tilpasse seg endring sammenlignet med dine ikke-flytende konkurrenter.

Å være flytende betyr ikke kaos. Det betyr fleksibilitet på alle nivåer. Og det betyr å kvitte seg med powerpoint presentasjonen som inneholder organisasjonskartet.

Key Take-Out:

En flytende organisasjon er en levende organisme som endrer seg naturlig basert på ekstern påvirkning, bevissthet rundt trender og interne behov for utvikling. Vi skriver snart 2018, kanskje det er på høy tid å starte å bevege seg og skape denne organismen.

Fremtiden vil takke deg. Det vil også dine kunder og ansatte.