Erichsen & Horgen

ERICHSEN & HORGEN

Et selskap med betydelig tradisjon og høye vekstambisjoner i et fragmentert og lite differensiert market. Erichsen & Horgen er et ledende miljø innen rådgivende ingeniørvirksomhet, som jobber med de største og mest prestisjefulle prosjektene i landet.

For å ta selskapet til neste nivå ble vi valgt som samarbeidspartner på merkevare- og strategiprosess med påfølgende transformasjon. 

Definere fremtidens Erichsen & Horgen

I et landskap der det finnes store multidisiplinære internasjonale aktører som Multiconsult, COWI og Rambøll, er Erichsen & Horgen en liten, men betydelig spiller. Kjent som en spydspiss i bransjen, Erichsen & Horgen’s ledelse ønsket å rigge selskapet for videre organisk vekst gjennom fokus på en helhetlig strategi, videreutvikling av identitet merkevaren. 

Etter analysen av merkevaren og markedet utviklet vi en ny merkevareplattform og kjernenarrativer for selskapet.  Denne merkevarestrategien brukte vi som et grunnlag for å utvikle en helhetlig vekst- og transformasjonsstrategi for konsernet opp i mot 2022.

Merkevaren og den helhetlige strategien ble lansert for alle ansatte i 2017 og er implementert. Transformasjonen har gitt svært gode resultater så langt og selskapet opplevde eventyrlig vekst allerede i 2017. I transformasjonsfasen har vi utviklet ulike taktiske og strategiske aktiviteter for å implementere den nye strategien.

Leveranser

  • Brand Audit Erichsen & Horgen
  • Merkevareplattform & Strategi
  • Core Narratives / Brand Story
  • Konsernstrategi
  • Budskapsmatrise
  • Kickoff
  • Transformasjons- ogendringsprosjekter
  • Fasilitering av implementering & endring

Status

Levert

Referanse

Arne Jorde, Adm. Dir Erichsen & Horgen AS

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Robert Leinders-Krog, Principle Brand Management & Strategy