Erichsen & Horgen

ERICHSEN & HORGEN

Erichsen & Horgen, a company with significant tradition and high growth ambitions in a fragmented and slightly differentiated market, is a leading player within consulting engineering. They work on some of the largest and most prestigious projects in the country.

In order to take the company to the next level, we were chosen as a partner for brand and strategy processes with subsequent business transformation.

Defining the future of Erichsen & Horgen

In a landscape where there are large multidisciplinary international players such as Multiconsult, COWI and Rambøll, Erichsen & Horgen is a small, but significant player. Known as a spearhead in the industry, Erichsen & Horgen's management wanted to rig the company for further organic growth through a focus on a comprehensive strategy and further development of their identity.

Following the analysis of the brand and the market, we developed a new brand platform and core narrative for the company. We used this brand strategy as a basis for developing a comprehensive growth and transformation strategy for the Group up to 2022.

The brand and the overall strategy were launched and implemented for all employees in 2017. The transformation has yielded very good results so far and the company experienced significant growth in 2017. In the transformation phase, we developed various tactical and strategic activities to implement the new strategy.

 

Leveranser

 • Brand audit 
 • Brand platform & strategy
 • Core Narrative / Brand Story
 • Group strategy
 • Message matrix
 • Kickoff
 • Transformation & change project
 • Facilitation of implementation & change

Status

Delivered

Reference:

Arne Jorde, Adm. Dir Erichsen & Horgen AS

Want to know more about this project?

Get in touch with Robert Leinders-Krog, Principle Brand Management & Strategy

Erichsen & Horgen

ERICHSEN & HORGEN

Et selskap med betydelig tradisjon og høye vekstambisjoner i et fragmentert og lite differensiert market. Erichsen & Horgen er et ledende miljø innen rådgivende ingeniørvirksomhet, som jobber med de største og mest prestisjefulle prosjektene i landet.

For å ta selskapet til neste nivå ble vi valgt som samarbeidspartner på merkevare- og strategiprosess med påfølgende transformasjon. 

Definere fremtidens Erichsen & Horgen

I et landskap der det finnes store multidisiplinære internasjonale aktører som Multiconsult, COWI og Rambøll, er Erichsen & Horgen en liten, men betydelig spiller. Kjent som en spydspiss i bransjen, Erichsen & Horgen’s ledelse ønsket å rigge selskapet for videre organisk vekst gjennom fokus på en helhetlig strategi, videreutvikling av identitet merkevaren. 

Etter analysen av merkevaren og markedet utviklet vi en ny merkevareplattform og kjernenarrativer for selskapet.  Denne merkevarestrategien brukte vi som et grunnlag for å utvikle en helhetlig vekst- og transformasjonsstrategi for konsernet opp i mot 2022.

Merkevaren og den helhetlige strategien ble lansert for alle ansatte i 2017 og er implementert. Transformasjonen har gitt svært gode resultater så langt og selskapet opplevde eventyrlig vekst allerede i 2017. I transformasjonsfasen har vi utviklet ulike taktiske og strategiske aktiviteter for å implementere den nye strategien.

Leveranser

 • Brand Audit Erichsen & Horgen
 • Merkevareplattform & Strategi
 • Core Narratives / Brand Story
 • Konsernstrategi
 • Budskapsmatrise
 • Kickoff
 • Transformasjons- ogendringsprosjekter
 • Fasilitering av implementering & endring

Status

Levert

Referanse

Arne Jorde, Adm. Dir Erichsen & Horgen AS

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Robert Leinders-Krog, Principle Brand Management & Strategy