Getting to MVP…the struggle is real

Sounds familiar?  Let´s check! Are you spending too much money and time on an idea that may not be a proper fit for the market? trying to develop a solution that already exists? spending too much money on building features for the MVP that are“nice to have”, but may not be necessary? spending too much money on developing for (too) many …

Startup Branding – Mission Critical?

February 2019 If we believe predictions and analysts, we will see a 2019 full of new ideas, new companies and concepts popping up faster than ever before. We will also see large companies focusing on internal startups, development of (new) technology centers, and completely autonomous rogue teams trying to find the next big thing for the corporation they are working …

The Antichrist of the Brand Consultancy – Meet Massterly

We sit down with the SVP Communication & HR as well as the strategic brand advisor from Wilhelmsen Holding ASA to figure out what happened here 🙂 Interview & copy by Robert Leinders-Krog To introduce this small story let me tell you a little about Wilhelmsen. This is a global maritime organization with more than 20.000 employees in more than 100 …

Merkevare – metode & prosess

Vi er merkevarebaserte – og med det mener vi at merkevaren skal gjennomsyre våre prosesser, leveranser og opplevelsen av å jobbe med oss. Som oftest har selskaper en eller annen form for merkevareplattform, eller merkevarestrategi. Det som ofte mangler er hvordan denne identiteten kan bli til et strategisk verktøy for videre vekst og endring. Som vi beskriver i vår strategiske merketrekant, så handler mye om å stille de riktige spørsmålene, samt gjøre merkevarestrategien tilgjengelig og operativt relevant.

Strategi – metode & prosess

Endring er ikke noe som man velger når man selv vil – i dag handler om å finne sine egne unike mulighetene og satse på en helhetlig utvikling av organisasjonen. Transformasjon handler om å skape, utvikle og følge opp den endringen som kreves for å lede – eller overleve.

Teknologi & Innovasjon – metode & prosess

Innovasjon har mange navn. Vi kaller det for utvikling. Og utvikling kommer fra gode idéer kombinert med gode prosesser, teknologisk forståelse og nådeløs fremdrift. Vi vet at selskaper har en hverdag, og at det kan være vanskelig å kommer seg ut av den daglige jobben for å skape morgendagens disrupsjon eller forbedret forretningskonsept.

The Strategic Brand Triangle

The strategic brand triangle defines our view on how an organization should build its strategy. This model ensures that the strategies are based on the essential identity of the brand and organizational uniqueness. Any branding or strategy – progress will base itself on answering to this triangle. There are of course several elements to developing this strategic perspective, however the …