Carina Åkredalen

principal digital brand management | partner

“One should lead, not just manage a brand”


After 15 years of international marketing and branding experience running branding agencies in Singapore and London, Carina is back in Oslo. She has a strategic approach to branding, and believes in building strong and sustainable brands in an ever-changing marketplace

Carina creates growth through digital brand management. She leads XY01’s efforts in finding, defining, and leveraging the opportunities in the sphere where people, technology and brands meet. Carina is a result-oriented advisor who works insight-based. She is also responsible for our global collaboration with Brand Finance.

Carina has worked with companies and non-profit organisations throughout Australia, Asia, and Europe. She has extensive experience with digital communication and transformation – from small local start-ups to international conglomerates. She has worked with companies such as Qtel International, Dorma, Carlson Rezidor, and Malaysian Agrifood Corporation. In Scandinavia she has worked with Cloetta, MATCH, Kongsberg Gruppen, Instabank, BULK Infrastructure, Erichsen & Horgen, Mariette, Linn Sigrid Bratland and Almankås.

Linkedin Profile:  linkedin.com/in/carinaa/

Carina Åkredalen

principal digital brand management | partner

“Man skal lede, ikke bare drifte en merkevare.”


Etter 15 års internasjonal erfaring innen markedsføring og merkevarebygging i Sydney, Singapore og London, er Carina tilbake i Oslo. Hun har en strategisk tilnærming til bygging av sterke og bærekraftige merkevarer i et stadig skiftende marked.

Carina skaper vekst gjennom digital merkevareledelse. Hun er vår ekspert på å finne, definere, og utnytte de mulighetene som ligger i sfæren der mennesker, teknologi og merkevarer møtes. Carina er en resultatorientert rådgiver som jobber innsiktsbasert. Hun er blant annet ansvarlig for vårt globale samarbeid med Brand Finance.

Hun har jobbet med selskaper som Qtel International, Dorma, Carlson Rezidor, og Malaysian Agrifood Corporation. I Norden har hun jobbet med kunder som Cloetta, MATCH, Kongsberg Gruppen, Instabank, BULK Infrastructure, Erichsen & Horgen, Mariette, Linn Sigrid Bratland og Almankås.

Linkedin profil: linkedin.com/in/carinaa/