Bjørn-Christian Paulseth

principal technology | partner

Brand drives growth and tech puts it into high gear.


Bjørn Christian har lang erfaring med både forretningsutvikling og IT-utvikling. Han begynte sin karriere som utvikler før han tok med sin tekniske kompetanse over i lederroller og stillinger som Chief Information Officer og produkteier. Han har med seg allsidig erfaring fra både store og små bedrifter.

I dag jobber Bjørn Christian mye med å løse forretningsproblemer og utløse potensialer gjennom å finne den riktige teknologien. Når teknologien er på plass leder han ofte implementeringen. Bjørn Christian sin brede profil gjør at han er særdeles godt rustet til å lede et initiative helt fra ide til gevinstrealisering.

På den formelle siden har Bjørn Christian blant annet fullført mastergrad i IT, MBA, PMP, Prince 2 ogITIL. Han er spesielt godt kjent med webteknologi, mobilteknologi, Microsoft .NET, DB og maskinlæring/AI og arkitektur.

Linkedin Profil: linkedin.com/in/bjørn-christian-paulseth