Bergans – repositioning an icon

Bergans.com / January 2019

Bergans is a true icon in the Scandinavian market. A brand that has been present in Norwegian cabins, in kids closets, on any hike and has been a trusted companion on the slopes of Scandinavia. The company has experienced high levels of growth in recent years. However the market sphere is changing. A lot.

 
A stronger, clearer brand. Internationally. 

Client demand more of the brand they buy, demand a different type of engagement and expect a clearer perspective on CSR, specifically in regards to sustainability. And the competition does not sleep. From Norrøna to Patagonia  – every single outdoor brand is trying to connect with its customers on a new, more relevant level.

Bergans has a clear vision of becoming the world’s most sustainable outdoor brand. Something the company is already putting to action through  their engagements within equipment rental, repair efforts, second hand sales and amongst other things, their latest “Stranda” collection.

Our first task in this long-term co-op was to define the strategic position for the brand. A position that should increase internal motivation and pride, drive growth, and fuel an international understanding of what Bergans really is, for who, and why:

Bergans. Believe in tomorrow. Explore today.

Based on this position, we will develop brand rules, communication, management philosophies, as well as clear and strategic CSR perspectives. Bergans will be an internationally relevant outdoor brand. For more than great clothes in all kinds of weather.

The first step is done, we can´t wait to get on with it!

Do you want to know more about this project?

Get in touch with Robert Leinders-Krog, principal Brand Management & Strategy

Bergans – reposisjonering av et ikon

Bergans.com / January 2019

Bergans er et ikon i det Skandinaviske markedet. En merkevare som har vært tilstede i norske fjellhytter, i klesskapet til barna, på tur og i skibakken. Selskapet har opplevd betydelig vekst de siste årene, samtidig som markedet er i stor endring.

 
En tydeligere merkevare. Internasjonalt. 

Kunder krever mer av merkevarene de kjøper, ønsker en annen form for engasjement, og forventer et tydelig CSR perspektiv. Samtidig så sover ikke konkurrentene. Alt fra Norrøna til Patagonia er på vei å skape tettere bånd med sine målgrupper.

Bergans har en uttalt visjon om å være verdens mest bærekraftige “outdoor” merkevare, noe selskapet beviser allerede med sine siste kolleksjoner (Stranda) samt fokus på utleie, reparasjon og annenhåndsklær i sin helt unike flagship store i Oslo.

Vår første oppgave i et langsiktig samarbeid med Bergans var å definere den strategiske posisjonen til merkevaren. En posisjon som skal løfte stolthet internt, drive vekst, samt øke fortståelsen internasjonalt hvem Bergans er, for hvem, og hvorfor.

Bergans. Believe in tomorrow. Explore today.

Basert på denne posisjonen vil vi utvikle merkevareregler, kommunikasjon, ledelsesfilosofier, samt tydelige CSR perspektiv. Bergans skal bli internasjonalt relevant, for mer enn bare “gode klær i all slags vær”.

Første steg er gjennomført, vi gleder oss til fortsettelsen.

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Robert Leinders-Krog, principal Brand Management & Strategy