Almankås

EKTE TELEMARKSBUNADER

Almankås har sydd, brodert og montert Telemarksbunader for damer, menn og barn siden 1956. Men både bedriften og merkevaren trengte en modernisering.

Med en utdatert profil og mangel på en digital kommunikasjonsstrategi kom Almankås til oss våren 2015 for hjelp til å modernisere merkevaren, og klargjøre den for en moderne, sterkt konkurransedrevet og mer digitalisert verden.

Vi startet arbeidet for Almankås med en markedsundersøkelse for å kartlegge målgrupper og kjøpsprosessen for bunader, samt at vi ønsket en bredere forståelse av det voksende markedet med masseproduserte og billigere utenlandssydde bunader.

Norbrand (nå XY01) utviklet en ny helhetlig merkevarestrategi og digital kommunikasjonsstrategi for Almankås, basert på analysen fra innsikten. Basert på den nye strategien, og et konsept med en mer “fashion forward” tilnærming, skapte vi en moderne og aktuell merkevare som tydelig kommuniserer med sin målgruppe.


Leveranser

 • Innsikt
 • Konsept
 • Merkevareplattform
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Webstrategi
 • Prosjektledelse på ny identitet og nettside

Partner

Dekode (design og webutvikling)

Status

Levert

Referanser

Eilev Almankås
tor-eilev@almankas.no
+47 916 19 551

Vil du vite mer om dette prosjektet?

Ta kontakt med Carina Åkredalen, senior brand advisor & digital head, founding partner.

Almankås

Almankås has been a provider of sewn, embroidered and tailored “Telemarksbunader” for women, men and children since 1956. However, both the company and the brand needed to be refurbished and modernized.

With an outdated profile and lack of a digital communication strategy, Almankås approached us in the spring of 2015. The task at hand was to modernize and rig the brand so that it could successfully compete in a modern, highly competitive, and digitalized world.

Thorough market research was used to map out the purchase process, identify various target groups, and to gain a wider understanding of the growing market for cheaper “bunader,” which are mass produced abroad.

Based on market insight, Norbrand (now X.Y.ZERO.ONE) developed a holistic brand strategy and digital communication strategy for Almankås. Building on that, we developed a concept with a «fashion forward» approach. The end result? A modern and relevant brand that communicates in a way that resonates with the relevant target groups.


Delivery

 • Insight
 • Brand Platform
 • Communication Strategy
 • Concept & Brand Story
 • Visual Identity
  Narratives
 • Web Strategy

Partner

Dekode (design & web development)

Status

Delivered

Referanser

Tor Eilev Almankås
tor-eilev@almankas.no
+47 916 19 551

Want to know more about this project?

Get in touch with Carina Akredalen, senior brand advisor & digital head, founding partner.